Sørensen og Lynggaard tilbyder finansiering af alle typer landbrugsmaskiner - både nye og brugte.


I det moderne landbrug er finansiering af landbrugsmaskiner afgørende for effektiv drift. Landmænd står konstant over for udfordringen med at forbedre og vedligeholde deres udstyr for at sikre optimal produktivitet og konkurrenceevne. Denne proces kan dog være økonomisk krævende, og det er her, finansiering kommer ind i billedet som en uvurderlig ressource. Herunder kan du blive klogere på nogle af de ​​finansieringsmuligheder vi kan tilbyde landbrugssektoren og hvordan disse midler kan hjælpe med at drive og udvikle moderne landbrug.

Vi tilbyder blandt andet finansiering af Case IH maskiner igennem CNH Industrial Capital.

VORES FINANSIERINGS- OG LEASINGSMULIGHEDER


KØBEKONTRAKT

En købekontrakt er en juridisk bindende aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overføre ejendomsretten til et aktiv, varer eller tjenesteydelser til køberen i bytte for en aftalt betaling. Købekontrakter er fundamentale i forretningsverdenen og bruges til at formalisere og dokumentere salgstransaktioner.

Nøgleelementer i en købekontrakt inkluderer beskrivelsen af det købte aktiv eller tjenesteydelse, prisen, leveringsbetingelserne, tidspunktet for levering, garantier, ansvarsbegrænsninger og betalingsvilkår. Aftalen skal være i overensstemmelse med gældende lov og reguleringer og signeres af begge parter for at træde i kraft.

Købekontrakter er afgørende for at sikre klarhed og beskyttelse for både sælger og køber i handelstransaktioner. De hjælper med at minimere risikoen for tvister og misforståelser og giver en ramme for at løse eventuelle uenigheder, der måtte opstå i forbindelse med handlen.

FINANSIEL LEASING

Finansiel leasing, som er en udbredt finansieringsmetode, tillader virksomheder at anskaffe landbrugsmaskiner uden fuldt kapitaludlæg. Denne model minder om en langvarig lejeaftale, hvor den finansielle lejer nyder næsten alle fordelene og ansvarsområderne ved aktivets ejerskab i hele leasingperioden.

Her er nogle vigtige aspekter ved finansiel leasing:

Leasingperioden: Finansiel leasing indebærer normalt en længere lejeperiode, ofte dækker det størstedelen af aktivets forventede levetid.

Ejendomsret og ansvar: I en finansiel leasingaftale får lejeren normalt ejendomsretten til aktivet i hele leasingperioden, selvom titlen formelt set kan forblive hos leasingselskabet. Lejeren har også ansvar for vedligeholdelse og forsikring af aktivet.

Afviklingsværdi: En vigtig del i finansiel leasing er fastsættelsen af ​​en restværdi ved leasingaftalens udløb. Denne restværdi repræsenterer den pris, lejeren skal betale for at erhverve aktivet på fuld tid efter leasingperiodens udløb.

Afskrivninger og renter: I en finansiel leasingaftale afskrives aktivet normalt over leasingperioden, og renter pålægges den udestående kapital, hvilket resulterer i faste månedlige betalinger. Disse betalinger består af en kapitalafviklingsdel (reducering af den udestående saldo) og en rentebetalingsdel.

Skattemæssige fordele: Finansiel leasing kan give skattemæssige fordele, da lejeren ofte kan fratrække de månedlige leasingbetalinger som driftsomkostninger. Dette kan hjælpe med at reducere virksomhedens skattepligtige indkomst.

Købsoption: Som nævnt tidligere har lejeren normalt mulighed for at købe aktivet til den forudbestemte restværdi ved leasingaftalens udløb. Dette giver virksomheden mulighed for at bevare aktivet, hvis det stadig er relevant for deres drift.

Risici og fordele: Mens finansiel leasing giver mulighed for brug af aktiver uden store kapitaludlæg, indebærer det også visse forpligtelser og risici for lejeren, især i forhold til vedligeholdelse og den forudbestemte restværdi.

Finansiel leasing er ofte mere egnet til virksomheder, der ønsker at kontrollere og drage fordel af aktivet på lang sigt. Det er vigtigt at forstå de specifikke betingelser i en finansiel leasingaftale, herunder restværdien og betalingsplanen, før man indgår i en sådan aftale.

OPERATIONEL LEASING

Operationel leasing er en udbredt metode til at erhverve aktiver, indebærer, at en virksomhed lejer aktivet fra et leasingselskab i en aftalt periode, ofte kortere end aktivets forventede levetid. Ejendomsretten forbliver hos leasingselskabet.

Nøgletræk ved operationel leasing inkluderer:

Kortere lejeperiode: Operationel leasing indebærer typisk en kortere lejeperiode sammenlignet med finansiel leasing. Denne korte lejeperiode gør det lettere for virksomheder at opdatere og udskifte aktiver i takt med teknologiske fremskridt eller ændrede behov.

Lejebetalinger: Lejebetalinger i en operationel leasingaftale dækker normalt omkostningerne ved brugen af aktivet samt vedligeholdelse og forsikring. Virksomheden betaler normalt en fast månedlig eller årlig lejeafgift.

Ejendomsret og risici: I modsætning til finansiel leasing har lejeren i en operationel leasingaftale normalt ikke ejendomsretten til aktivet. Dette betyder, at virksomheden ikke behøver at afskrive aktivet på sin balance og bærer heller ikke de samme vedligeholdelses- og restværdirisici som i en finansiel leasingaftale.

Fleksibilitet: Operationel leasing giver virksomheder fleksibilitet til at opdatere og tilpasse deres aktivbase uden at binde store kapitalressourcer. Dette er især værdifuldt for virksomheder, der opererer i brancher med hurtig teknologisk udvikling.

Skattemæssige fordele: Lejebetalinger i en operationel leasingaftale kan ofte trækkes fra som driftsomkostninger, hvilket kan give skattemæssige fordele for virksomheden.

Returnering af aktivet: Ved udløbet af operationel leasingaftalen returneres aktivet til leasingselskabet. Virksomheden har ofte mulighed for at forny aftalen, opgradere til nyere udstyr eller købe aktivet til en forudbestemt pris.

Operationel leasing er særlig velegnet til virksomheder, der ønsker adgang til aktiver uden at skulle bekymre sig om ejendomsret, afskrivninger og langsigtede forpligtelser. Det giver dem mulighed for at fokusere på deres kerneforretning, mens de nyder godt af opdateret udstyr og fleksibilitet.

cnhi-capital